कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

गाउँपालिकाको आ.व २०७४/२०७५ मा संचालन हुने नीति तथा कार्यक्रम

आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा प्रथम गाउँ सभा अधिबेशन बाट पारित नीति तथा कार्यक्रम र बजेट 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: