कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम २०७५

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम २०७५ 

आज मिति २०७५/१/2७ गते कटहरी  गा.पा द्वारा आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम कटहरी वडा न.६ को प्रजातन्त्र मा.वि. मा सम्पन्न भयो |

आर्थिक वर्ष: