कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

कटहरी गा.पा द्वारा २०७३ मा एस.इ.इ उतिर्ण गर्ने २.३ वा सो भन्दा माथि जि.पि.ए ल्याएका विद्यार्थीहरुलाई साइकल वितरण .....

आज मिति २०७५/३/३ गते कटहरी गाउँपालिकाद्वारा आयोजित साईकल वितरण कार्यक्रममा २०७३ सालको एस.इ.इ. परिक्षामा २.३ वा सो भन्दा बढी जि.पि.ए ल्याएका कटहरी गा.पा अन्तर्गत पर्ने सरकारी विधालय (मा.वि)का ५२ जाना विधार्थीहरुलाई यस कार्यक्रमबिच कटहरी गा.पा द्वारा १ थान साइकल वितरण गरियो|

आर्थिक वर्ष: