कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

यस गाउँपालिका मातहतका सामुदायिक विद्यालयहरुको आ.व ०७४/०७५ को लेखा परिक्षण गर्नका लागि दर्तावाला लेखापरीक्षक हरुलाई सूचना

यस गाउँपालिका मातहतका सामुदायिक विद्यालयहरुको आ.व ०७४/०७५ को लेखा परिक्षण गर्नका लागि दर्तावाला लेखापरीक्षक हरुलाई सूचना !!!!

आर्थिक वर्ष:

सामाजिक सुरक्षा