कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

एम .आई.एस अपरेटर तथा फिल्ड सहायकको लागि अन्तर्वार्ता तथा सीप परिक्षण सम्बन्धि सूचना

एम .आई.एस  अपरेटर तथा फिल्ड सहायकको लागि अन्तर्वार्ता तथा सीप परिक्षण सम्बन्धि सूचना  

आर्थिक वर्ष: