कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

सूचना तथा समाचार

करार सेवा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

करार सेवा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना 

अ.न.मि ,हे.अ र का.स पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना 

दस्तावेज: 

कार्यालय सहयोगी करारमा लिने सम्बन्धी सूचना !!!

कार्यालय सहयोगी  करारमा लिने सम्बन्धी सूचना !!!

दस्तावेज: 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमद्वारा जारी गरिएको न्युनतम रोजगारीमा सम्लग्न हुनको लागि निबेदन दिने बारे सूचना

सूचना!                         सूचना !!                                                 सूचना!!!

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारेको सूचना.....

Pages

सामाजिक सुरक्षा