कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना !!! (ठिक्का नं २५/२०७६/७७ )

७६/७७ 05/25/2020 - 10:36

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना !!! (ठिक्का नं ३१,३२,३३,३४ २०७६/०७७ )

७६/७७ 05/22/2020 - 11:57

आर्थिक प्रस्तावना खोल्ने बारे सूचना (ठिक्का नं २५/२०७६/७७ ) !!!

७६/७७ 05/10/2020 - 14:05

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना !!! (ठिक्का नं २६/०७६-०७७ , २७/०७६-०७७

७६/७७ 05/08/2020 - 12:06

ठेक्का नं ३१,३२,३३,३४ /०७६-०७७ खुल्ने सम्बन्धि सूचना !!!

७६/७७ 05/03/2020 - 14:25

e-bid बोलपत्र ठिक्का नं २५,२६,२७/२०७६-२०७७ को म्याद थप नगर्ने सम्बन्धि सूचना !!!

७६/७७ 04/27/2020 - 16:27

Re-Invitation of bids 25,26,27/2076-2077

७६/७७ 04/08/2020 - 20:52 PDF icon suchana 25,26,27 thekka.pdf

ठेक्का नं २५,२६,२७ /२०७६/७७ को बोलपत्रहरु रद्द गरिएको सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 04/06/2020 - 13:02

बोलपत्र सम्बन्धि सूचना साच्याईएको सम्बन्धमा

७६/७७ 03/06/2020 - 14:31

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 03/03/2020 - 13:09

Pages