कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

कटहरी गाउँपालिका लाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गरिएको सम्बन्धमा !!!

मिति २०७५/२/१ गते कटहरी गाउँपालिका लाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गरिएको छ | माननीय सामाजिक विकास मंत्री  जिवन घिमिरे ज्युको प्रमुख अथित्वमा सो कार्यक्रम 

सम्पन्न भएको हो |

सो कार्यक्रम सफल तुल्याउन सम्बन्धित बुद्धिजीवी ,महिला स्वयंसेवक ,स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारी ,शैक्षिक संस्था तथा सरोकार वाला सबैलाई कटहरी गाउँपालिका धन्यबाद ज्ञापन गर्दछ |

आर्थिक वर्ष: