कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

"एकिकृत शहरी विकास योजना" बोलपत्र स्वीकृत गरिएको सम्बन्धी आशयको सूचना !!!

कटहरी गाउँपालिकाद्वारा "एकिकृत सहरी विकास योजना " सम्बन्धी आव्हान गरिएको बोलपत्रमा विभिन्न परामर्शदाता संस्थाहरु ले भरेको टेन्डर बाट  Nepal Development Consultancy,kathmandu छनौट भएको कुरा जानकारी गराईन्छ |

  साथै यस संस्था लाई आजको मिति बाट साता दिन भित्र कार्यालयमा सम्पर्क गरि उचित काम कारवाही अगाडी बढाउन समेत जानकारी गराईन्छ |

आर्थिक वर्ष: