कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

ठेक्का नं . ४/२०७६-२०७७ पेट्रोल पम्प पुर्व रंगेली रोड देखि जिरात टोल सम्म सडक कालोपत्रे सम्बन्धि ठेक्का रद्द गरिएको सूचना !!!

पेट्रोल पम्प पुर्व रंगेली रोड देखि जिरात टोल सम्म सडक कालोपत्रे सम्बन्धि ठेक्का रद्द गरिएको सूचना !!!

आर्थिक वर्ष: