कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमद्वारा जारी गरिएको न्युनतम रोजगारीमा सम्लग्न हुनको लागि निबेदन दिने बारे सूचना

सूचना!                         सूचना !!                                                 सूचना!!!

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारेको सूचना.....

थप जानकारीको लागि यस गाउँपालिकाको कार्यलय अथवा यस गाउँपालिकाको रोजगार संयोजक श्री सुचित्रा अधिकारी ( ९८५१२३५५८४) संग समर्पक गर्नुहोला ।

आर्थिक वर्ष: