कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ठेक्का नं २५,२६,२७ /२०७६/७७ को बोलपत्रहरु रद्द गरिएको सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 04/06/2020 - 13:02

बोलपत्र सम्बन्धि सूचना साच्याईएको सम्बन्धमा

७६/७७ 03/06/2020 - 14:31

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 03/03/2020 - 13:09

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 02/24/2020 - 18:30 PDF icon tender 25.26.27 suchana.pdf

सटर भाँडा सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना !!!

७६/७७ 02/11/2020 - 17:32 PDF icon k@@@@@-converted.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना !!!

७६/७७ 02/10/2020 - 14:53

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना !!!

७६/७७ 01/05/2020 - 15:37

दरभाउ स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

७६/७७ 12/19/2019 - 11:28 PDF icon notice$$-converted.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना !!!

७६/७७ 11/24/2019 - 14:14

ठेक्का नं . ४/२०७६-२०७७ पेट्रोल पम्प पुर्व रंगेली रोड देखि जिरात टोल सम्म सडक कालोपत्रे सम्बन्धि ठेक्का रद्द गरिएको सूचना !!!

७६/७७ 11/12/2019 - 15:13

Pages

सामाजिक सुरक्षा