कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

DESKTOP COMPUTER खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना !!!

यस कार्यालयको लागि तपसिलमा उल्लेखित विवरण भएबमोजिम DESKTOP COMPUTER खरिद गर्नु पर्ने भएकोले आपूर्ति गर्न इच्छुक फर्म ,संस्था वा कम्पनिहरुले तोकिएको म्यादभित्र रिक्त पुर्वक दरभाउपत्र फारम खरिद गरि शिलबन्दी दरभाउपत्र पेस गर्न जानकारी गराईन्छ |

 विवरण यसै साथ् सम्लग्न छ | 

 

सामाजिक सुरक्षा