कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम २०७५

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम २०७५ 

आज मिति २०७५/१/2७ गते कटहरी  गा.पा द्वारा आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम कटहरी वडा न.६ को प्रजातन्त्र मा.वि. मा सम्पन्न भयो |

स्थानीय तहको अन्तरिम O&M दरबन्दी विवरण अनुसार कटहरी गा.पा को रिक्त तथा पूर्ति कर्मचारी विवरण

मिति २०७४/१२/१९ को च .नंं. ५८१९ को पत्रको आदेशअनुसारको स्वीकृत स्थानीय तहको अन्तरिम O &M दरबन्दी विवरण अनुसार यस कटहरी गा.पा मा रिक्त तथा पूर्ति कर्मचारीको विवरण यसै साथ सम्लग्न छ |

ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम

ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम 

          यहि मिति २०७५/१/२२ गते शनिवार  जनप्रिय मा.वि ,कटहरीमा ,कटहरी गाउँपालिकाद्वारा आयोजित ७५ वर्ष माथिका  ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रममा २५५ जना ज्येष्ठ नागरिकहरु लाई   देहाय बजोजिमको सम्मानपत्र  तथा सामग्री वितरण गरियो |

ज्येष्ठ नागरिक हरुलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना !!!

कटहरी गाउँपालिका का ७५ वर्ष माथिका  ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम निम्न समय मिति र स्थान मा तोकिएको हुनाले सम्बन्धित सबैमा सूचना आव्हान गरिएको छ |

मिति:२०७५/१/२२

समय:दिनको १० बजे देखि

Pages

सामाजिक सुरक्षा