कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

७४/७५

कटहरी गाउँपालिका लाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गरिएको सम्बन्धमा !!!

मिति २०७५/२/१ गते कटहरी गाउँपालिका लाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गरिएको छ | माननीय सामाजिक विकास मंत्री  जिवन घिमिरे ज्युको प्रमुख अथित्वमा सो कार्यक्रम 

सम्पन्न भएको हो |

सामाजिक सुरक्षा