कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

आ.व २०७४/२०७५ को आय र व्यायको विवरण

प्रथम गाउँ सभा अधिबेशन बाट देहाय अनुसारको आय र व्यायको विवरण स्वीकृत गरियो |

आर्थिक वर्ष:

महिना:

प्रकार: 
आय

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

सामाजिक सुरक्षा