कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

सूचना तथा समाचार

नि:शुल्क खोप सम्बन्धी जानकारी बारे |

नि:शुल्क खोप सम्बन्धी जानकारी बारे |

दस्तावेज: 

कटहरी गाउँपालिकाद्वारा जारी गरिएको प्रेस बिज्ञप्ति |

कटहरी गाउँपालिकाद्वारा जारी गरिएको प्रेस बिज्ञप्ति |

दस्तावेज: 

लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना !!!

लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना !!!

दस्तावेज: 

Pages

विस्तृत विवरण

कटहरी गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण (जनगणना २०७८ अनुसार)

क्र.सं.

नयाँ वडा

समावेश गाविस / नगरपालिका

जनसंख्या

क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)

कटहरी(२,३)

७१९४ 

५.७५

कटहरी(१,५)

९४६५

५.७१

कटहरी(४,६)

६०१५

३.७९

कटहरी(७-९)

८३९७ 

७.३१

भौडाहा(१-४,९)

४२०६

६.४१

भौडाहा (५-८) र थलाहा(५¸६¸८¸९)

७९३५ 

११.८९

थलाहा(१-४,७)

५२९८ 

१०.७३

 

 

जम्मा

४८५१० 

५१.५९