कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

सूचना तथा समाचार

मल बिक्रेता सिफारिश गरिएको सम्बन्धमा सूचना

मल बिक्रेता सिफारिश गरिएको सम्बन्धमा सूचना ..२०७७ 

कोरोना अपडेट २०७७/६/२३

कोरोना अपडेट  २०७७/६/२३ 

गा.पा भित्रका संचालनमा रहेका उधोग,व्यवसाय ,कल-कारखाना,अस्पताल,शिक्षण संस्था,खानेपानी उपभोक्ता संस्था लागयतले आ-आफ्नो क्षेत्रको प्रदुषित पदार्थहरुको परिक्षण गराउने सम्बन्धि सूचना !!

गा.पा भित्रका संचालनमा रहेका उधोग,व्यवसाय ,कल-कारखाना,अस्पताल,शिक्षण संस्था,खानेपानी उपभोक्ता संस्था लागयतले आ-आफ्नो क्षेत्रको प्रदुषित पदार्थहरुको परिक्षण गराउने सम्बन्धि सूचना !!

दस्तावेज: 

Pages