कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for e-bid

७९-८० 11/28/2022 - 18:31 PDF icon 5 Notice.pdf

Invitation of electronic bids of Construction Works

७९-८० 09/30/2022 - 10:28

ठेक्का नं. KRM/NCB/01/2079/80 को स्पेसिफिकेसन पुन: संसोधन गरिएको सूचना !!!

७९-८० 09/23/2022 - 10:51

ठेक्का नं. KRM/NCB/G/01/2079/80 मा मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिदको स्पेसिफिकेसन संसोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना !!!

७९-८० 09/12/2022 - 15:58

Invitation for e- bid of different construction work

७९-८० 09/12/2022 - 12:13

Invitation of e-bid

७९-८० 09/09/2022 - 12:03

Invitation for electronic bid for supply and delivery of motorcycle and scooter at Katahari Rural Municipality, Katahari,Morang.

७९-८० 08/29/2022 - 10:52

आन्तरिक आय बन्दोबस्ती सम्बन्धी ३० दिने सूचना !!!

७८-७९ 06/22/2022 - 11:54 PDF icon बिदेशी सवारी तथा हाट बजार ठेक्का सूचना.pdf

Invitation for Sealed Quoation for the SUPPLY AND DELIVERY OF DESKTOP COMPUTER,PRINTER AND LED TV AT KATAHARI RURAL MUNICIPALITY, KATAHARI, MORANG.

७८-७९ 06/20/2022 - 10:43 PDF icon suchana computer.printer,tv.pdf

Invitation for e-bid (29-33)

७८-७९ 01/26/2022 - 12:01 PDF icon Invitation for Bids.pdf

Pages

विस्तृत विवरण

कटहरी गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण

क्र.सं.

नयाँ वडा

समावेश गाविस / नगरपालिका

जनसंख्या

क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)

कटहरी(२,३)

५२००

५.७५

कटहरी(१,५)

६८६७

५.७१

कटहरी(४,६)

५००६

३.७९

कटहरी(७-९)

७३२२

७.३१

भौडाहा(१-४,९)

३८१५

६.४१

भौडाहा (५-८) र थलाहा(५¸६¸८¸९)

६९६०

११.८९

थलाहा(१-४,७)

४६०५

१०.७३

 

 

जम्मा

३९७७५

५१.५९