कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

स्यानीटरी प्याडको ठेक्का रद्द गरिएको सम्बन्धि सूचना !!!

७६/७७ 07/12/2020 - 10:48 PDF icon notice sanitary pad.pdf

संसोधित सूचना (ठिक्का नं २८/२०७६/७७ -स्टेशनरी ,पुस्तकहरु प्याकेजिंग र ढुवानी )

७६/७७ 06/08/2020 - 11:09

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (ठिक्का नं ३५/०७६-०७७ - सेनिटरी प्याड खरिद )

७६/७७ 06/07/2020 - 11:40

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (ठिक्का नं २८/२०७६/७७ -स्टेशनरी ,पुस्तकहरु प्याकेजिंग र ढुवानी )

७६/७७ 06/07/2020 - 11:37

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना !!! (ठिक्का नं २५/२०७६/७७ )

७६/७७ 05/25/2020 - 10:36

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना !!! (ठिक्का नं ३१,३२,३३,३४ २०७६/०७७ )

७६/७७ 05/22/2020 - 11:57

आर्थिक प्रस्तावना खोल्ने बारे सूचना (ठिक्का नं २५/२०७६/७७ ) !!!

७६/७७ 05/10/2020 - 14:05

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना !!! (ठिक्का नं २६/०७६-०७७ , २७/०७६-०७७

७६/७७ 05/08/2020 - 12:06

ठेक्का नं ३१,३२,३३,३४ /०७६-०७७ खुल्ने सम्बन्धि सूचना !!!

७६/७७ 05/03/2020 - 14:25

e-bid बोलपत्र ठिक्का नं २५,२६,२७/२०७६-२०७७ को म्याद थप नगर्ने सम्बन्धि सूचना !!!

७६/७७ 04/27/2020 - 16:27

Pages