कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आन्तरिक आय ठेक्का (हटिया) सम्बन्धी तेश्रो पटक प्रकाशित सूचना !!!

८०/८१ 09/22/2023 - 10:36 PDF icon hatiya 3rd notice.pdf

Invitation for ebid for Blacktop Road Construction Work, Katahari-06 & 07

८०/८१ 09/17/2023 - 10:52 PDF icon 06 tender.pdf

Invitation for ebid for River Training Works at Singhiya Khola, Katahari-01 & 02

८०/८१ 09/17/2023 - 10:50 PDF icon o5 tender.pdf

Invitation for sealed quotation for the procurement of supply and delivary of Medicine at Katahari Rural Municipality

८०/८१ 09/15/2023 - 11:11 PDF icon medicine ebid.pdf

आन्तरिक आय ठेक्का (बिदेशी सवारी पहिलो सरसफाई शुल्क) सम्बन्धी दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना !!

८०/८१ 09/15/2023 - 10:36 PDF icon aay thekka doshro patak suchana.pdf

आन्तरिक आय ठेक्का सम्बन्धी दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना !!!

८०/८१ 09/03/2023 - 12:30 PDF icon thekka hatiya (2).pdf

Invitation of e-bid for Blacktop Road Construction Work of Katahari Ringroad, Katahari-02

८०/८१ 08/29/2023 - 10:47 PDF icon Invitation for Bids notice.pdf

फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी तेश्रो पटक सार्वजनिक सूचना !!

८०/८१ 08/28/2023 - 12:10 PDF icon fohor 3rd notice.pdf

आन्तरिक आय ठेक्का (बिदेशी सवारी पहिलो प्रवेश सरसफाई शुल्क) सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना !!

८०/८१ 08/11/2023 - 11:43 PDF icon sarsafai2.pdf

आन्तरिक आय ठेक्का (गा.पा मातहतका हटियाहरु) सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना !!

८०/८१ 08/11/2023 - 11:41 PDF icon hatiya1.pdf

Pages

विस्तृत विवरण

कटहरी गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण (जनगणना २०७८ अनुसार)

क्र.सं.

नयाँ वडा

समावेश गाविस / नगरपालिका

जनसंख्या

क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)

कटहरी(२,३)

७१९४ 

५.७५

कटहरी(१,५)

९४६५

५.७१

कटहरी(४,६)

६०१५

३.७९

कटहरी(७-९)

८३९७ 

७.३१

भौडाहा(१-४,९)

४२०६

६.४१

भौडाहा (५-८) र थलाहा(५¸६¸८¸९)

७९३५ 

११.८९

थलाहा(१-४,७)

५२९८ 

१०.७३

 

 

जम्मा

४८५१० 

५१.५९