कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
खगेश्वोर काफ्ले शाखा अधिकृत योजना 9842031662
कृष्ण प्रसाद पोखरेल शाखा अधिकृत प्रशासन kppktr@gmail.com 9852025973
प्रेमनाथ पोखरेल शाखा अधिकृत पशु पन्छी शाखा 9852022980
नन्दीकेसर काफ्ले ना.सु जिन्सी तथा प्रशासन 9852031477
parmeshor_b परमेश्वर भट्टराई ना.सु सामाजिक विकास 9862213042
सावित्रा कट्टेल ना.सु prasashan ९८४२०८८८२८
प्रवेश कुमार कर्ण सव इन्जिनियर सिभिल 9842957५६६
विन्दु निरौला लेखापाल लेखा niroulabindu1@gmail.com 9842855111
प्रकाश कुमार गुप्ता इन्जिनियर (सिभिल) civil 9852024668
uday उदयकान्त सेठ स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य udaykantseth68@gmail.com 9852832279
शम्भु कर्ण प्राविधक सिभिल 9810458298
लेखराज पोखरेल लेखा अधिकृत लेखा ९४२०६७१३५
puspa_ पुष्प बहादुर निरौला खानेपानी सरसफाई टेक्निसियन (प्रथम) योजना 9842469746
शिव प्रसाद घिमिरे शिक्षा अधिकृत शिक्षा ९८४२०७१२३०
ganesh गणेश बहादुर कार्की प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन gnppkarki@gmail.com ९८५२०३१९६१
सुचित्रा अधिकारी रोजगार संयोजक रोजगार शाखा sadhikaree891@gmail.com 9851235584