कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व २०७८/७९ को बजेट,नीति तथा कार्यक्रम (रातो किताब)

७८-७९ 10/01/2021 - 10:47 PDF icon final file.pdf

आ.व २०७८/७९ को बजेट,नीति तथा कार्यक्रम (प्रस्तावित)

७८-७९ 06/28/2021 - 13:15 PDF icon niti karyakram ra bajet-2078.79.pdf

कटहरी गा.पा को २०७६/७७ को प्रगति विवरण

७७/७८ 08/09/2020 - 16:42

आ.व २०७७/७८ को बजेट,सिद्धान्त र प्राथमिकताहरु

७७/७८ 07/31/2020 - 12:34 PDF icon आ.व 2077.78 को बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकताहरु.pdf

आ.व २०७६/७७ को बजेट ,नीति तथा कार्यक्रम (रातो किताब)

७६/७७ 08/13/2019 - 10:09 PDF icon ratokitab 07677 cover.pdf, PDF icon rato kitab katahari 2076.04.23.pdf

कटहरी गाउँपालिकाको २०७५-०७६ को लागि योजना तथा कार्यक्रमहरु (बजेट सहित)

७५/७६ 08/01/2018 - 13:46 PDF icon २०७५-०७६ को योजना तथा कार्यक्रमहरु (बजेट सहित).pdf, PDF icon १. नीति तथा कार्यक्रम वक्तब्य २०७५-०७६.pdf, PDF icon २. बजेट बक्तब्य २०७५-०७६.pdf

कटहरी गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँसभा

७४/७५ 06/24/2018 - 15:50

गाउँपालिकाको आ.व २०७४/२०७५ मा संचालन हुने नीति तथा कार्यक्रम

७४/७५ 02/06/2018 - 13:55 PDF icon आ.व बजेट २०७४-२०७५.pdf