कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विनियोजन ऐन,२०७८ ७८-७९ 02/24/2022 - 12:43 PDF icon विनियोजन ऐन,२०७८.pdf
आर्थिक ऐन,२०७८ ७८-७९ 02/24/2022 - 12:42 PDF icon आर्थिक ऐन,२०७८.pdf
एम्बुलेन्स सेवा संचालन निर्देशिका,२०७७ ७७/७८ 02/24/2022 - 12:39 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा संचालन निर्देशिका,२०७७.pdf
कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता निर्देशिका,२०७७ ७७/७८ 02/24/2022 - 12:32 PDF icon कार्यसम्पादनमा अधरीर प्रोत्साहन भत्ता निर्देशिका,२०७७.pdf
ईट्टा भट्टा माटो उत्खनन सम्बन्धी मापदण्ड,२०७७ ७८-७९ 02/24/2022 - 12:07 PDF icon ईट्टा भट्टा माटो उत्खनन सम्बन्धी मापदण्ड,२०७७.pdf
ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ ७८-७९ 02/24/2022 - 12:00 PDF icon thekka bandobasti sambandhi kaaryabidhi 2078-compressed.pdf
कटहरी गाउँपालिकाको खर्चको मापदण्ड,२०७८ ७८-७९ 02/13/2022 - 11:30 PDF icon kharcha ko mapdanda.pdf
कटहरी गाउँपालिकाको नगर प्रहरी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ ७८-७९ 02/06/2022 - 14:15 PDF icon nagar prahari byawastha garne sambandhi kaaryabidhi.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/26/2021 - 13:59 PDF icon karyapalika baithak sanchalan bidhi2075.pdf
छात्रासंग उपप्रमुख कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 03/22/2021 - 12:00 PDF icon छात्रासंग उपप्रमुख कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७.pdf

Pages

विस्तृत विवरण

कटहरी गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण

क्र.सं.

नयाँ वडा

समावेश गाविस / नगरपालिका

जनसंख्या

क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)

कटहरी(२,३)

५२००

५.७५

कटहरी(१,५)

६८६७

५.७१

कटहरी(४,६)

५००६

३.७९

कटहरी(७-९)

७३२२

७.३१

भौडाहा(१-४,९)

३८१५

६.४१

भौडाहा (५-८) र थलाहा(५¸६¸८¸९)

६९६०

११.८९

थलाहा(१-४,७)

४६०५

१०.७३

 

 

जम्मा

३९७७५

५१.५९