कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नगर प्रहरी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि पहिलो संसोधन २०८० ८०/८१ 05/20/2024 - 11:43 PDF icon nagar prahari wyawastha garne karyabidhi pahilo samsodhan 2080.pdf
तुलसी खेति कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 03/19/2024 - 10:34 PDF icon तुलसी खेति कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८०.pdf
सडक बत्ति जडान तथा मर्मत कार्यविधि २०८० ८०/८१ 03/19/2024 - 10:33 PDF icon सडक बत्ति जडान तथा मर्मत कार्यविधि २०८०.pdf
शिक्षक तथा बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ताहरुको दरबन्दी मिलान एवम् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ (पहिलो संसोधन) ८०/८१ 03/19/2024 - 10:31 PDF icon शिक्षक, बा.वि के.का स. का को दरबन्दी मिलान एवम् व्य. कार्यविधि २०७९ (पहिलो संसोधन).pdf
कटहरी गाउँपालिकाको बाल क्लब/संजाल गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 03/19/2024 - 10:26 PDF icon कटहरी गाउँपालिकाको बाल क्लब. संजाल गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०८०.pdf
कटहरी गा.पा को स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको तह वृद्धि/बढुवा सम्बन्धी कार्यविधि २०८० ८०/८१ 07/23/2023 - 16:00 PDF icon कर्मचारी स्तर वृद्धि राजपत्र.pdf
कटहरी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०८० ८०/८१ 06/27/2023 - 19:03 PDF icon कटहरी गाउँपालिका विनियोजन ऐेन राजपत्र २०८०.pdf
कटहरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 06/27/2023 - 19:01 PDF icon कटहरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐेन २०८०.pdf
शिक्षक तथा बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ताहरुको दरबन्दी मिलान एवम् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९-८० 02/22/2023 - 14:17 PDF icon शिक्षक, स.का दरबन्दी मिलान एवम् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
सामुदायिक विध्यालयमा प्रधानाध्यापक छनौट सम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो संशोधन) २०७९ ७९-८० 01/26/2023 - 14:26 PDF icon samudayik bidhyalayma pradhanadhyapak chanaut sambandhi karyabidhi (1st samsodhan) 2079.pdf

Pages

विस्तृत विवरण

कटहरी गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण (जनगणना २०७८ अनुसार)

क्र.सं.

नयाँ वडा

समावेश गाविस / नगरपालिका

जनसंख्या

क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)

कटहरी(२,३)

७१९४ 

५.७५

कटहरी(१,५)

९४६५

५.७१

कटहरी(४,६)

६०१५

३.७९

कटहरी(७-९)

८३९७ 

७.३१

भौडाहा(१-४,९)

४२०६

६.४१

भौडाहा (५-८) र थलाहा(५¸६¸८¸९)

७९३५ 

११.८९

थलाहा(१-४,७)

५२९८ 

१०.७३

 

 

जम्मा

४८५१० 

५१.५९