कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/26/2021 - 13:59 PDF icon karyapalika baithak sanchalan bidhi2075.pdf
छात्रासंग उपप्रमुख कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 03/22/2021 - 12:00 PDF icon छात्रासंग उपप्रमुख कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७.pdf
कटहरी गाउँपालिकामा करारमा शिक्षक,कर्मचारी र सहयोगी कार्यकर्ता नियुक्ति सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 03/22/2021 - 11:52 PDF icon करारमा शिक्षक ,कर्मचारी र सहयोगी कार्यकर्ता नियुक्ति सम्बन्धि कार्यविधि २०७७.pdf
कटहरी गाउँपालिकाको लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि कोष संचालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 03/22/2021 - 11:49 PDF icon कटहरी गा.पाको लैङ्गिक हिंशा न्यूनीकरणका लागि कोष संचालन कार्यविधि २०७७.pdf
कटहरी गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७६ ७६/७७ 03/22/2021 - 11:47 PDF icon कटहरी गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७६.pdf
कटहरी गा.पा मा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/22/2021 - 11:46 PDF icon कटहरी गा.पा मा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन ,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/22/2021 - 11:17 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन ,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
आर्थिक सहायता कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 03/12/2021 - 14:01 PDF icon आर्थिक सहायता कोष संचालन तथा व्यवस्थापन.pdf
विपद व्यवस्थापन कोष (संचालन) कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 03/12/2021 - 13:58 PDF icon विपद व्यवस्थापन कोष (संचालन)२०७७.pdf
व्यवसाय कर सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 03/12/2021 - 13:57 PDF icon व्यवसाय कर सम्बन्धि कार्यविधि २०७७.pdf

Pages