कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक छनौट सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९ ७९-८० 09/23/2022 - 13:42 PDF icon samudayik widhyalayma pradhyanadhap chanaut sambandhi kaaryabidhi 2079.pdf
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 09/12/2022 - 15:50 PDF icon swqsthya bima karykram sanchalan karyabidhi.pdf
कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 08/16/2022 - 12:50 PDF icon kritim garbhadhan karyakram sanchalan karyabidhi 2079.pdf
स्वास्थ्य संस्थाहरुको ल्याब व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि ,२०७९ ७९-८० 08/16/2022 - 12:48 PDF icon swasthya sanstha haruko lab sanchalan tatha byabasthapan karyabidhi 2079.pdf
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिबेदन (O.N.M), 2078 ७८-७९ 07/21/2022 - 13:21 PDF icon O.N.M 2078 KRM.pdf
विनियोजन ऐन,२०७८ ७८-७९ 02/24/2022 - 12:43 PDF icon विनियोजन ऐन,२०७८.pdf
आर्थिक ऐन,२०७८ ७८-७९ 02/24/2022 - 12:42 PDF icon आर्थिक ऐन,२०७८.pdf
एम्बुलेन्स सेवा संचालन निर्देशिका,२०७७ ७७/७८ 02/24/2022 - 12:39 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा संचालन निर्देशिका,२०७७.pdf
कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता निर्देशिका,२०७७ ७७/७८ 02/24/2022 - 12:32 PDF icon कार्यसम्पादनमा अधरीर प्रोत्साहन भत्ता निर्देशिका,२०७७.pdf
ईट्टा भट्टा माटो उत्खनन सम्बन्धी मापदण्ड,२०७७ ७८-७९ 02/24/2022 - 12:07 PDF icon ईट्टा भट्टा माटो उत्खनन सम्बन्धी मापदण्ड,२०७७.pdf

Pages

विस्तृत विवरण

कटहरी गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण

क्र.सं.

नयाँ वडा

समावेश गाविस / नगरपालिका

जनसंख्या

क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)

कटहरी(२,३)

५२००

५.७५

कटहरी(१,५)

६८६७

५.७१

कटहरी(४,६)

५००६

३.७९

कटहरी(७-९)

७३२२

७.३१

भौडाहा(१-४,९)

३८१५

६.४१

भौडाहा (५-८) र थलाहा(५¸६¸८¸९)

६९६०

११.८९

थलाहा(१-४,७)

४६०५

१०.७३

 

 

जम्मा

३९७७५

५१.५९