कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिक्षक तथा बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ताहरुको दरबन्दी मिलान एवम् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९-८० 02/22/2023 - 14:17 PDF icon शिक्षक, स.का दरबन्दी मिलान एवम् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
सामुदायिक विध्यालयमा प्रधानाध्यापक छनौट सम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो संशोधन) २०७९ ७९-८० 01/26/2023 - 14:26 PDF icon samudayik bidhyalayma pradhanadhyapak chanaut sambandhi karyabidhi (1st samsodhan) 2079.pdf
कर्मचारी कल्याण कोष संचालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 01/26/2023 - 14:23 PDF icon karmachari kalyan kosh karyabidhi 2079.pdf
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहीकरण रणनीति, २०७९ ७९-८० 01/08/2023 - 13:44 PDF icon लै.स.सा.स मूलप्रवाहीकरण रणनीति २०७९.pdf
सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक छनौट सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९ ७९-८० 09/23/2022 - 13:42 PDF icon samudayik widhyalayma pradhyanadhap chanaut sambandhi kaaryabidhi 2079.pdf
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 09/12/2022 - 15:50 PDF icon swqsthya bima karykram sanchalan karyabidhi.pdf
कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 08/16/2022 - 12:50 PDF icon kritim garbhadhan karyakram sanchalan karyabidhi 2079.pdf
स्वास्थ्य संस्थाहरुको ल्याब व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि ,२०७९ ७९-८० 08/16/2022 - 12:48 PDF icon swasthya sanstha haruko lab sanchalan tatha byabasthapan karyabidhi 2079.pdf
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिबेदन (O.N.M), 2078 ७८-७९ 07/21/2022 - 13:21 PDF icon O.N.M 2078 KRM.pdf
विनियोजन ऐन,२०७८ ७८-७९ 02/24/2022 - 12:43 PDF icon विनियोजन ऐन,२०७८.pdf

Pages

विस्तृत विवरण

कटहरी गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण (जनगणना २०७८ अनुसार)

क्र.सं.

नयाँ वडा

समावेश गाविस / नगरपालिका

जनसंख्या

क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)

कटहरी(२,३)

७१९४ 

५.७५

कटहरी(१,५)

९४६५

५.७१

कटहरी(४,६)

६०१५

३.७९

कटहरी(७-९)

८३९७ 

७.३१

भौडाहा(१-४,९)

४२०६

६.४१

भौडाहा (५-८) र थलाहा(५¸६¸८¸९)

७९३५ 

११.८९

थलाहा(१-४,७)

५२९८ 

१०.७३

 

 

जम्मा

४८५१० 

५१.५९