कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

आ.व २०७४/२०७५ को आय र व्यायको विवरण

प्रथम गाउँ सभा अधिबेशन बाट देहाय अनुसारको आय र व्यायको विवरण स्वीकृत गरियो |

आर्थिक वर्ष:

महिना:

प्रकार: 
आय

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.