कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

प्राविधिक सहायक पदको लिखित परिक्षामा सफल भई अन्तरबार्ताको लागि छनौट भएको उम्मेद्वारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सूचना !!!

प्राविधिक सहायक  पदको लिखित परिक्षामा सफल भई अन्तरबार्ताको लागि छनौट भएको उम्मेद्वारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सूचना !!!

आर्थिक वर्ष:

सामाजिक सुरक्षा