कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
नन्दन भट्टराई कार्यालय सहयोगी सहयोगी ९८४२१३३८७५०
सावित्रा ओझा कार्यालय सहयोगी सहयोगी 9842074918
सोफिन्द्र कामत कार्यालय सहयोगी सहयोगी 9827395879
बिरबल कामत कार्यालय सहयोगी सहयोगी ९८०४००६५९२
महेश्वर राय अमात हल्का सवारी चालक प्रशासन शाखा
लक्ष्मी कामत हल्का सवारी चालक प्रशासन शाखा
सुनिल कुमार कामत कार्यालय सहयोगी कृषि शाखा ९८४२१३३६४०
रिता खनाल कार्यालय सहयोगी पशुपक्षी शाखा
चानमनी राजबंशी कार्यालय सहयोगी सहयोगी
रिता गिरी कार्यालय सहयोगी सहयोगी 9819116986
फुल कुमारी मरिक स्वीपर सरसफाई

Pages

विस्तृत विवरण

कटहरी गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण

क्र.सं.

नयाँ वडा

समावेश गाविस / नगरपालिका

जनसंख्या

क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)

कटहरी(२,३)

५२००

५.७५

कटहरी(१,५)

६८६७

५.७१

कटहरी(४,६)

५००६

३.७९

कटहरी(७-९)

७३२२

७.३१

भौडाहा(१-४,९)

३८१५

६.४१

भौडाहा (५-८) र थलाहा(५¸६¸८¸९)

६९६०

११.८९

थलाहा(१-४,७)

४६०५

१०.७३

 

 

जम्मा

३९७७५

५१.५९