कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

७४/७५

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

 कटहरी गाउँपालिकाद्वारा २०४५/२०७५ को तेस्रो चौमासिकको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गर्नेभएकोले यस कार्यक्रममा उपस्थित हुन  सम्पूर्ण सरोकारवाला सबैमा जानकारी गराईन्छ |