कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

७४/७५

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

 कटहरी गाउँपालिकाद्वारा २०४५/२०७५ को तेस्रो चौमासिकको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गर्नेभएकोले यस कार्यक्रममा उपस्थित हुन  सम्पूर्ण सरोकारवाला सबैमा जानकारी गराईन्छ |

विस्तृत विवरण

कटहरी गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण

क्र.सं.

नयाँ वडा

समावेश गाविस / नगरपालिका

जनसंख्या

क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)

कटहरी(२,३)

५२००

५.७५

कटहरी(१,५)

६८६७

५.७१

कटहरी(४,६)

५००६

३.७९

कटहरी(७-९)

७३२२

७.३१

भौडाहा(१-४,९)

३८१५

६.४१

भौडाहा (५-८) र थलाहा(५¸६¸८¸९)

६९६०

११.८९

थलाहा(१-४,७)

४६०५

१०.७३

 

 

जम्मा

३९७७५

५१.५९