कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

कटहरी गाउँपालिकाद्वारा निर्धारण गरिएको २०७५/०७६ को कर तथा शुल्कहरु

कटहरी गाउँपालिकाद्वारा  २०७५-०७६ को लागि निर्धारण गरिएको  राजश्वको दर रेटहरु ............................

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: