कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

वडा नं २

कटहरी गा.पा. २  नं. वडा कार्यालय 

***********************************

वडा नं.२ संक्षिप्त विवरण :-

  • साविक कटहरी गा.वि.स  वडा नं. १ र ५ समावेस भएर हाल  कटहरी गा.पा. वडा नं. २ भएको |
  • क्षेत्रफल : ५.७१ वर्ग कि.मि 
  • जम्मा जनसंख्या : ६८६७  [ जनगणना प्रतिवेदन २०६८ अनुसार ]
  • जातिगत विवरण : ब्राह्मण/क्षेत्री =९४८ ; दलित =११४३ ; आदिवासी जनजाती =४१९ ; मधेसी पिछडा वर्ग=२७७५ ; अन्य =१५८२  (जम्मा=६८६७)    [ जनगणना प्रतिवेदन २०६८ अनुसार ]
  • धार्मिक अस्थाअनुसार जनसंख्या विवरण : हिन्दु=६४०६ ; बौद्ध =३६  ; इस्लाम = ३१८  ; किरात =३ ; इसाई =६९  ; अन्य =३५  (जम्मा=६८६७ )    [ जनगणना प्रतिवेदन २०६८ अनुसार ]
  • घर-परिवार संख्या =१४६५  ; औसत परिवार संख्या=४.७ [ जनगणना प्रतिवेदन २०६८ अनुसार ]
  • विधालय संख्या = १ (श्री अनन्त आ.वि )
  • धार्मिक स्थल संख्या =७  (बाबा विश्वकर्मा मन्दिर ; बजरंगवली मन्दिर ; शिव मन्दिर; रामजानकीमन्दिर; ऊँशान्ति भवन ; कदमटोलि ग्रम्थान ; होलाईमार्ग ग्रम्थान ) 
  • सामुदायिक भवन संख्या =२  (दलित भवन ; गनगाई सामुदायिक भवन )

 

विस्तृत विवरण

कटहरी गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण

क्र.सं.

नयाँ वडा

समावेश गाविस / नगरपालिका

जनसंख्या

क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)

कटहरी(२,३)

५२००

५.७५

कटहरी(१,५)

६८६७

५.७१

कटहरी(४,६)

५००६

३.७९

कटहरी(७-९)

७३२२

७.३१

भौडाहा(१-४,९)

३८१५

६.४१

भौडाहा (५-८) र थलाहा(५¸६¸८¸९)

६९६०

११.८९

थलाहा(१-४,७)

४६०५

१०.७३

 

 

जम्मा

३९७७५

५१.५९