कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

वडा नं ३

कटहरी गा.पा. ३ नं. वडा कार्यालय 

***********************************

वडा नं.३ संक्षिप्त विवरण :-

  • साविक कटहरी गा.वि.स  वडा नं. ४ र ६ समावेस भएर हाल  कटहरी गा.पा. वडा नं. ३ भएको |
  • क्षेत्रफल : ३.७९ वर्ग कि.मि 
  • जम्मा जनसंख्या : ५००६ [ जनगणना प्रतिवेदन २०६८ अनुसार ]
  • जातिगत विवरण : ब्राह्मण/क्षेत्री =२६३ ; दलित =५२३ ; आदिवासी जनजाती =४९ ; मधेसी पिछडा वर्ग=२४७६ ; अन्य =१६९५ (जम्मा=५००६ )    [ जनगणना प्रतिवेदन २०६८ अनुसार ]
  • धार्मिक अस्थाअनुसार जनसंख्या विवरण : हिन्दु=४१२९ ; बौद्ध =४ ; इस्लाम = ८३६ ; किरात =० ; इसाई =२६; अन्य =१४ (जम्मा=५००६ )    [ जनगणना प्रतिवेदन २०६८ अनुसार ]
  • घर-परिवार संख्या =९५० ; औसत परिवार संख्या=५.३  [ जनगणना प्रतिवेदन २०६८ अनुसार ]
  • विधालय संख्या = १  (श्री  जनप्रिय मा.वि )
  • धार्मिक स्थल संख्या =५  (नर्वदेश्वोर शिव मन्दिर ; सरस्वति मन्दिर; हनुमान मन्दिर ; ब्रहम्थान ;कटहरी ग्राम्थान )
  • सामुदायिक भवन संख्या =१ (महिला भवन ) 
  • पार्क : गोपाल गार्डेन 

विस्तृत विवरण

कटहरी गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण

क्र.सं.

नयाँ वडा

समावेश गाविस / नगरपालिका

जनसंख्या

क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)

कटहरी(२,३)

५२००

५.७५

कटहरी(१,५)

६८६७

५.७१

कटहरी(४,६)

५००६

३.७९

कटहरी(७-९)

७३२२

७.३१

भौडाहा(१-४,९)

३८१५

६.४१

भौडाहा (५-८) र थलाहा(५¸६¸८¸९)

६९६०

११.८९

थलाहा(१-४,७)

४६०५

१०.७३

 

 

जम्मा

३९७७५

५१.५९