कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

वडा नं ४

कटहरी गा.पा. ४ नं. वडा कार्यालय 

***********************************

वडा नं.४ संक्षिप्त विवरण :-

  • साविक कटहरी गा.वि.स  वडा नं. ७ ,८ र ९ समावेस भएर हाल  कटहरी गा.पा. वडा नं. ४ भएको |
  • क्षेत्रफल : ७.३१ वर्ग कि.मि 
  • जम्मा जनसंख्या : ७३२२  [ जनगणना प्रतिवेदन २०६८ अनुसार ]
  • जातिगत विवरण : ब्राह्मण/क्षेत्री =४१६ ; दलित =१६७० ; आदिवासी जनजाती =७२ ; मधेसी पिछडा वर्ग=२१७३ ; अन्य =२९९१  (जम्मा=७३२२)    [ जनगणना प्रतिवेदन २०६८ अनुसार ]
  • धार्मिक अस्थाअनुसार जनसंख्या विवरण : हिन्दु=६१६२; बौद्ध =९ ; इस्लाम = १०२३ ; किरात =० ; इसाई =४० ; अन्य =८८ (जम्मा=७३२२     [ जनगणना प्रतिवेदन २०६८ अनुसार ]
  • घर-परिवार संख्या =१३८३ ; औसत परिवार संख्या=५.३  [ जनगणना प्रतिवेदन २०६८ अनुसार ]
  • विधालय संख्या = १ (श्री भगवती आ.वि )
  • धार्मिक स्थल संख्या =७ (आनन्द मन्दिर ; हनुमान मन्दिर ; शिव मन्दिर ; रामजानकी मन्दिर ; दिनाभद्री मन्दिर(सोना); दिनाभद्री(पर्सा);दिनाभद्री(पर्साटुकी);दिनाभद्री(मुसहर टोल) )
  • सामुदायिक भवन संख्या =२  (पिछडावर्ग  भवन )
  • पार्क : सम्झना गार्डेन 

विस्तृत विवरण

कटहरी गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण

क्र.सं.

नयाँ वडा

समावेश गाविस / नगरपालिका

जनसंख्या

क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)

कटहरी(२,३)

५२००

५.७५

कटहरी(१,५)

६८६७

५.७१

कटहरी(४,६)

५००६

३.७९

कटहरी(७-९)

७३२२

७.३१

भौडाहा(१-४,९)

३८१५

६.४१

भौडाहा (५-८) र थलाहा(५¸६¸८¸९)

६९६०

११.८९

थलाहा(१-४,७)

४६०५

१०.७३

 

 

जम्मा

३९७७५

५१.५९