कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

वडा नं ६

कटहरी गा.पा. ६ नं. वडा कार्यालय 

***********************************

वडा नं.६ संक्षिप्त विवरण :-

  • साविक भौडाहा  गा.वि.स  वडा नं. ५-८ र थलाहा गा.वि.स वडान ५,६,८,९  समावेस भएर हाल  कटहरी गा.पा. वडा नं. ६ भएको |
  • क्षेत्रफल : ११.८९  वर्ग कि.मि 
  • जम्मा जनसंख्या : ६९६०  [ जनगणना प्रतिवेदन २०६८ अनुसार ]
  • जातिगत विवरण : ब्राह्मण/क्षेत्री =२२५ ; दलित =४६६४ ; आदिवासी जनजाती =२०० ; मधेसी पिछडा वर्ग=१४७५ ; अन्य =३६६  (जम्मा=६९६०)    [ जनगणना प्रतिवेदन २०६८ अनुसार ]
  • धार्मिक अस्थाअनुसार जनसंख्या विवरण : हिन्दु=३९३२ ; बौद्ध =५ ; इस्लाम = ० ; किरात =० ; इसाई =१८ ; अन्य =५ (जम्मा=६९६०     [ जनगणना प्रतिवेदन २०६८ अनुसार ]
  • घर-परिवार संख्या =१३८० ; औसत परिवार संख्या=५.०  [ जनगणना प्रतिवेदन २०६८ अनुसार ]
  • विधालय संख्या = ६  (श्री प्रजातन्त्र मा.वि ; श्री सरस्वती आ.वि ; श्री रामजानकी आ.वि ; श्री भगवती आ.वि ;श्री ग्रामबाबा आ.वि ;श्री लक्ष्मी आ.वि )
  • धार्मिक स्थल संख्या : ६ (गुरुबाबा कबिर आ.वि मन्दिर ; हनुमान मन्दिर ; शिव मन्दिर ; रामजानकी मन्दिर ; दुर्गा मन्दिर ; बिश्वकर्मा  मन्दिर )

विस्तृत विवरण

कटहरी गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण

क्र.सं.

नयाँ वडा

समावेश गाविस / नगरपालिका

जनसंख्या

क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)

कटहरी(२,३)

५२००

५.७५

कटहरी(१,५)

६८६७

५.७१

कटहरी(४,६)

५००६

३.७९

कटहरी(७-९)

७३२२

७.३१

भौडाहा(१-४,९)

३८१५

६.४१

भौडाहा (५-८) र थलाहा(५¸६¸८¸९)

६९६०

११.८९

थलाहा(१-४,७)

४६०५

१०.७३

 

 

जम्मा

३९७७५

५१.५९