कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

गा.पा को अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने  बाहेकका शाखा र वडा नं १,२,३,४ कार्यालयको काम काज मिति २०७८/१/२४ गते सम्म स्थगित  गरिएको सम्बन्धमा |

गा.पा को अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने  बाहेकका शाखा र वडा नं १,२,३,४ कार्यालयको काम काज मिति २०७८/१/२४ गते सम्म स्थगित  गरिएको सम्बन्धमा |

आर्थिक वर्ष: