कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

खोलाजन्य पदार्थ उत्खनन् बन्द भएको तथा मौज्दात रहेको भए गा.पा बाट प्रमाणित गर्ने सम्बन्धि सूचना !!!