कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

श्री सम्पूर्ण वडा कार्यालय तथा सरोकार निकायहरुलाई निकासा तथा भुक्तानीको समय सिमा सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना !!!

श्री सम्पूर्ण वडा कार्यालय तथा सरोकार निकायहरुलाई निकासा तथा भुक्तानीको समय सिमा सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना !!!

आर्थिक वर्ष:

विस्तृत विवरण

कटहरी गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण

क्र.सं.

नयाँ वडा

समावेश गाविस / नगरपालिका

जनसंख्या

क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)

कटहरी(२,३)

५२००

५.७५

कटहरी(१,५)

६८६७

५.७१

कटहरी(४,६)

५००६

३.७९

कटहरी(७-९)

७३२२

७.३१

भौडाहा(१-४,९)

३८१५

६.४१

भौडाहा (५-८) र थलाहा(५¸६¸८¸९)

६९६०

११.८९

थलाहा(१-४,७)

४६०५

१०.७३

 

 

जम्मा

३९७७५

५१.५९