कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

श्री सम्पूर्ण वडा कार्यालय तथा सरोकार निकायहरुलाई निकासा तथा भुक्तानीको समय सिमा सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना !!!

श्री सम्पूर्ण वडा कार्यालय तथा सरोकार निकायहरुलाई निकासा तथा भुक्तानीको समय सिमा सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना !!!

आर्थिक वर्ष: