कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

कटहरी गाउँपालिकामा करारमा शिक्षक,कर्मचारी र सहयोगी कार्यकर्ता नियुक्ति सम्बन्धि कार्यविधि २०७७

कटहरी गाउँपालिकामा करारमा  शिक्षक,कर्मचारी र सहयोगी कार्यकर्ता नियुक्ति सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: