कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

सूचना तथा समाचार

कटहरी स्वास्थ्य चौकीमा प्याथोलोजी ल्याब सेवा संचालनमा आएको सम्बन्धि सूचना !!!

सम्पुर्ण कटहरीवासीहरुलाई खुशीको खबर....

************************************

 मिति 2077/8/22 गते बाट यस कटहरी स्वास्थ्य चौकी ,कटहरीमा प्याथोलोजि सेवा सुचारू भएको हुनाले सम्पुर्ण कटहरी वासीहरुलाई सो सम्बन्धि सेवा लिनु परेमा सम्पर्क गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछाै।

मल बिक्रेता सिफारिश गरिएको सम्बन्धमा सूचना

मल बिक्रेता सिफारिश गरिएको सम्बन्धमा सूचना ..२०७७ 

कोरोना अपडेट २०७७/६/२३

कोरोना अपडेट  २०७७/६/२३ 

Pages

सामाजिक सुरक्षा