कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

सूचना तथा समाचार

कोरोना अपडेट २०७७/६/२३

कोरोना अपडेट  २०७७/६/२३ 

गा.पा भित्रका संचालनमा रहेका उधोग,व्यवसाय ,कल-कारखाना,अस्पताल,शिक्षण संस्था,खानेपानी उपभोक्ता संस्था लागयतले आ-आफ्नो क्षेत्रको प्रदुषित पदार्थहरुको परिक्षण गराउने सम्बन्धि सूचना !!

गा.पा भित्रका संचालनमा रहेका उधोग,व्यवसाय ,कल-कारखाना,अस्पताल,शिक्षण संस्था,खानेपानी उपभोक्ता संस्था लागयतले आ-आफ्नो क्षेत्रको प्रदुषित पदार्थहरुको परिक्षण गराउने सम्बन्धि सूचना !!

दस्तावेज: 

विपद व्यवस्थापन कोष खडा गरिएको तथा इच्छुकले सहयोग गर्न चाहेमा सहयोग गर्ने सम्बन्धमा |

Corona Virus विश्वभर फैलिरहेको अवस्थामा यस कटहरी गाउँपालिकाले विपद व्यवस्थापन कोष खडा गरेको छ | इच्छुक राजनैतिक दल ,संघ संस्था ,उद्योगी ,व्यापारी ,समाजसेवी तथा नागरिक समाज हरुलाई रा.वा बैंक कटहरीको खाता नं २१९०३०५०४९४०२ मा नगद वा जिन्सी सामान भएमा गा.पा को जिन्सी शाखामा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ

Pages

विस्तृत विवरण

कटहरी गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण

क्र.सं.

नयाँ वडा

समावेश गाविस / नगरपालिका

जनसंख्या

क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)

कटहरी(२,३)

५२००

५.७५

कटहरी(१,५)

६८६७

५.७१

कटहरी(४,६)

५००६

३.७९

कटहरी(७-९)

७३२२

७.३१

भौडाहा(१-४,९)

३८१५

६.४१

भौडाहा (५-८) र थलाहा(५¸६¸८¸९)

६९६०

११.८९

थलाहा(१-४,७)

४६०५

१०.७३

 

 

जम्मा

३९७७५

५१.५९