कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

सूचना तथा समाचार

हात्तीपाईले रोग विरुद्ध औषधि सेवन गर्ने सम्बन्धमा |

यहि मिति २०७६ साल माघ २५ गते बाट  कटहरी गा.पा को सम्पूर्ण वडाका विभिन्न स्थान हरुमा हात्तीपाईले रोग विरुद्ध औषधि खुवाउने कार्यक्रम रहेको हुदा सम्पुर्ण जनमानसमा औषधि  सेवन गरिदिनुहुन  कटहरी गा.पा हार्दिक अनुरोध गर्दछ |

आयोजना उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धि वडा कार्यालयहरुलाई सूचना !!!

आयोजना उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धि वडा कार्यालयहरुलाई सूचना !!!

दस्तावेज: 

Pages

विस्तृत विवरण

कटहरी गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण

क्र.सं.

नयाँ वडा

समावेश गाविस / नगरपालिका

जनसंख्या

क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)

कटहरी(२,३)

५२००

५.७५

कटहरी(१,५)

६८६७

५.७१

कटहरी(४,६)

५००६

३.७९

कटहरी(७-९)

७३२२

७.३१

भौडाहा(१-४,९)

३८१५

६.४१

भौडाहा (५-८) र थलाहा(५¸६¸८¸९)

६९६०

११.८९

थलाहा(१-४,७)

४६०५

१०.७३

 

 

जम्मा

३९७७५

५१.५९