कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for electronic bids (6-9/2077-78)

७७/७८ 01/17/2021 - 10:06 PDF icon tender 6-9 suchana.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सुचना ....

७७/७८ 01/05/2021 - 17:55

Invitation for electronic bids

७७/७८ 11/27/2020 - 13:11 PDF icon Notice 1.pdf

घटना दर्ता किताब DIGITIZATION गर्नका लागि सेवा खरिद सम्बन्धि दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!

७७/७८ 11/13/2020 - 13:32

स्यानीटरी प्याडको ठेक्का रद्द गरिएको सम्बन्धि सूचना !!!

७६/७७ 07/12/2020 - 10:48 PDF icon notice sanitary pad.pdf

संसोधित सूचना (ठिक्का नं २८/२०७६/७७ -स्टेशनरी ,पुस्तकहरु प्याकेजिंग र ढुवानी )

७६/७७ 06/08/2020 - 11:09

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (ठिक्का नं ३५/०७६-०७७ - सेनिटरी प्याड खरिद )

७६/७७ 06/07/2020 - 11:40

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (ठिक्का नं २८/२०७६/७७ -स्टेशनरी ,पुस्तकहरु प्याकेजिंग र ढुवानी )

७६/७७ 06/07/2020 - 11:37

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना !!! (ठिक्का नं २५/२०७६/७७ )

७६/७७ 05/25/2020 - 10:36

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना !!! (ठिक्का नं ३१,३२,३३,३४ २०७६/०७७ )

७६/७७ 05/22/2020 - 11:57

Pages

सामाजिक सुरक्षा