कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक प्रस्तावना खोल्ने बारे सूचना (ठिक्का नं २५/२०७६/७७ ) !!!

७६/७७ 05/10/2020 - 14:05

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना !!! (ठिक्का नं २६/०७६-०७७ , २७/०७६-०७७

७६/७७ 05/08/2020 - 12:06

ठेक्का नं ३१,३२,३३,३४ /०७६-०७७ खुल्ने सम्बन्धि सूचना !!!

७६/७७ 05/03/2020 - 14:25

e-bid बोलपत्र ठिक्का नं २५,२६,२७/२०७६-२०७७ को म्याद थप नगर्ने सम्बन्धि सूचना !!!

७६/७७ 04/27/2020 - 16:27

Re-Invitation of bids 25,26,27/2076-2077

७६/७७ 04/08/2020 - 20:52 PDF icon suchana 25,26,27 thekka.pdf

ठेक्का नं २५,२६,२७ /२०७६/७७ को बोलपत्रहरु रद्द गरिएको सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 04/06/2020 - 13:02

बोलपत्र सम्बन्धि सूचना साच्याईएको सम्बन्धमा

७६/७७ 03/06/2020 - 14:31

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 03/03/2020 - 13:09

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 02/24/2020 - 18:30 PDF icon tender 25.26.27 suchana.pdf

सटर भाँडा सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना !!!

७६/७७ 02/11/2020 - 17:32 PDF icon k@@@@@-converted.pdf

Pages

सामाजिक सुरक्षा