कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Quotation for the construction of works

७५/७६ 02/08/2019 - 12:43

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना !!!

७५/७६ 11/26/2018 - 13:15

दरभाउपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना !!!!

७५/७६ 08/07/2018 - 13:34

कटहरी गाउँपालिकाको लागि आवश्यक Dark core optical fiber routing तथा Dedicated wireless Internet connection सिलबन्दी दरभाउ आव्हान गरिएको सूचना

७५/७६ 07/10/2018 - 11:56

DESKTOP COMPUTER खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना !!!

७५/७६ 07/09/2018 - 14:50

सोलार सिस्टम खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना !!!

७४/७५ 06/07/2018 - 13:38

"एकिकृत शहरी विकास योजना" बोलपत्र स्वीकृत गरिएको सम्बन्धी आशयको सूचना !!!

७४/७५ 06/04/2018 - 13:30

शिलबन्दी बोलपत्र को मिति सच्याईएको सम्बन्धी सूचना !!!

७४/७५ 05/07/2018 - 15:59 PDF icon Notice updated.pdf

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना !!!

७४/७५ 04/27/2018 - 14:42 PDF icon Notice.pdf

बोलपत्र स्वीकृत भएको सूचना (२०७४/१२/२७)

७४/७५ 04/11/2018 - 12:13

Pages

विस्तृत विवरण

कटहरी गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण

क्र.सं.

नयाँ वडा

समावेश गाविस / नगरपालिका

जनसंख्या

क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)

कटहरी(२,३)

५२००

५.७५

कटहरी(१,५)

६८६७

५.७१

कटहरी(४,६)

५००६

३.७९

कटहरी(७-९)

७३२२

७.३१

भौडाहा(१-४,९)

३८१५

६.४१

भौडाहा (५-८) र थलाहा(५¸६¸८¸९)

६९६०

११.८९

थलाहा(१-४,७)

४६०५

१०.७३

 

 

जम्मा

३९७७५

५१.५९