कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दरभाउपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना !!!!

७५/७६ 08/07/2018 - 13:34

कटहरी गाउँपालिकाको लागि आवश्यक Dark core optical fiber routing तथा Dedicated wireless Internet connection सिलबन्दी दरभाउ आव्हान गरिएको सूचना

७५/७६ 07/10/2018 - 11:56

DESKTOP COMPUTER खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना !!!

७५/७६ 07/09/2018 - 14:50

सोलार सिस्टम खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना !!!

७४/७५ 06/07/2018 - 13:38

"एकिकृत शहरी विकास योजना" बोलपत्र स्वीकृत गरिएको सम्बन्धी आशयको सूचना !!!

७४/७५ 06/04/2018 - 13:30

शिलबन्दी बोलपत्र को मिति सच्याईएको सम्बन्धी सूचना !!!

७४/७५ 05/07/2018 - 15:59 PDF icon Notice updated.pdf

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना !!!

७४/७५ 04/27/2018 - 14:42 PDF icon Notice.pdf

बोलपत्र स्वीकृत भएको सूचना (२०७४/१२/२७)

७४/७५ 04/11/2018 - 12:13

मिति २०७४/१०/२८ को सिलबन्दी दरभाउ आहवान सम्बन्धी सूचना सच्याईएको

७४/७५ 02/20/2018 - 18:28

सिलबन्दी बोलपत्र आहवान गरिएको सूचना (प्रथम प्रकाशित मिति :२०७४/१०/२८)

७४/७५ 02/11/2018 - 14:25

Pages

सामाजिक सुरक्षा