कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

के सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका व्यक्तिले पनि नविकरण गर्नुपर्छ?

के सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका व्यक्तिले पनि नविकरण गर्नुपर्छ?

ictv's picture

पर्छ। यसको लागि  श्रावण १ देखि पौष मसान्तसम्ममा आफ्नो वडा कार्यालयमा गई आफ्नो नाम नविकरण गर्नुपर्छ ।

आर्थिक वर्ष: