कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गरिब निवारणका लागि लघु उधम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/17/2019 - 12:00 PDF icon ११. गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि 2075.pdf
एफ एम संचालन निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 02/17/2019 - 11:57 PDF icon १० एफ‍ एम सन्चालन निर्देशिका.pdf
गाउँपालिका कार्य बिभाजन नियमावली २०७५ ७५/७६ 02/17/2019 - 11:54 PDF icon ९ गाउ‍पालिका कार्य विभाजन नियमावली.pdf
स्थानीय उर्जा विकास निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 02/17/2019 - 11:52 PDF icon ८ स्थानीय उर्जा बिकास निर्देशिका.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 02/17/2019 - 11:50 PDF icon ७ वजार अनुगमन निर्देशिका.pdf
कटहरी गाउँपालिका आ.व २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम (रातो किताब ) ७५/७६ 08/27/2018 - 10:48 PDF icon katahari book.pdf
टोल विकास संस्था संचालन सम्बन्धी बिधान ७५/७६ 08/12/2018 - 16:42 PDF icon टोल विकास संस्था संचालन सम्बन्धी बिधान.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 08/12/2018 - 16:37 PDF icon ३. स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ .pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली ,२०७५ ७५/७६ 08/12/2018 - 11:12 PDF icon २. गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ .pdf
गाउँकार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७५ ७५/७६ 08/12/2018 - 11:07 PDF icon १. गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७५.pdf

Pages

सामाजिक सुरक्षा