कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कटहरी गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/12/2021 - 13:44 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र कार्यविधि २०७७.pdf
नदि तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाई कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/12/2021 - 13:41 PDF icon नदि तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाई कार्यविधि २०७५.pdf
बालबिबाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/12/2021 - 13:40 PDF icon बालबिबाह बिरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि २०७५.pdf
सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/12/2021 - 13:38 PDF icon सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि २०७५.pdf
शैक्षिक सुधार सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/12/2021 - 13:37 PDF icon शैक्षिक सुधार सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
कटहरी गाउँपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/12/2021 - 13:35 PDF icon कटहरी गाउँपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्रकितिक श्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ ७६/७७ 03/10/2021 - 15:39 PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६.pdf
कटहरी गाउँपालिकाको संस्था दर्ता ऐन २०७६ ७६/७७ 03/10/2021 - 15:37 PDF icon कटहरी गाउँपालिका संस्था दर्ता ऐन २०७६.pdf
कटहरी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 03/10/2021 - 15:35 PDF icon विनियोजन ऐन २०७६.pdf
कटहरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 03/10/2021 - 15:30 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६.pdf

Pages

विस्तृत विवरण

कटहरी गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण

क्र.सं.

नयाँ वडा

समावेश गाविस / नगरपालिका

जनसंख्या

क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)

कटहरी(२,३)

५२००

५.७५

कटहरी(१,५)

६८६७

५.७१

कटहरी(४,६)

५००६

३.७९

कटहरी(७-९)

७३२२

७.३१

भौडाहा(१-४,९)

३८१५

६.४१

भौडाहा (५-८) र थलाहा(५¸६¸८¸९)

६९६०

११.८९

थलाहा(१-४,७)

४६०५

१०.७३

 

 

जम्मा

३९७७५

५१.५९