कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कटहरी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 03/10/2021 - 15:35 PDF icon विनियोजन ऐन २०७६.pdf
कटहरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 03/10/2021 - 15:30 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६.pdf
कटहरी गाउँपालिकाको कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धि ऐन २०७७ ७७/७८ 12/16/2020 - 12:42 PDF icon rajaswya ain 2077.78.pdf
विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 12/16/2020 - 12:40 PDF icon Biniyojan ain 2077.78.pdf
आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 12/16/2020 - 12:38 PDF icon Arthik ain 2077.78.pdf
कोरोना भाईरस महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणपुर्व तयारी एबम प्रतिकार्य समन्वय समिति गठन तथा संचालन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 04/05/2020 - 14:00 PDF icon kaaryabidhi (1).pdf
स्थानीय तहमा गरिबी निवारणका लागि लघु उधम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 07/16/2019 - 15:54 PDF icon ११ गरिवी निवारणका लागि लधु उद्दयोग बिकास.pdf, PDF icon ११ गरिवी निवारणका लागि लधु उद्दयोग बिकास.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 07/16/2019 - 15:51 PDF icon ७ वजार अनुगमन निर्देशिका.pdf
स्थानीय उर्जा विकास निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 07/16/2019 - 15:50 PDF icon ८ स्थानीय उर्जा बिकास निर्देशिका.pdf
"घ " वर्गको निर्माण व्यावासी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 07/16/2019 - 15:48 PDF icon ५ घ वर्गको इजाजत.pdf

Pages

विस्तृत विवरण

कटहरी गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण

क्र.सं.

नयाँ वडा

समावेश गाविस / नगरपालिका

जनसंख्या

क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)

कटहरी(२,३)

५२००

५.७५

कटहरी(१,५)

६८६७

५.७१

कटहरी(४,६)

५००६

३.७९

कटहरी(७-९)

७३२२

७.३१

भौडाहा(१-४,९)

३८१५

६.४१

भौडाहा (५-८) र थलाहा(५¸६¸८¸९)

६९६०

११.८९

थलाहा(१-४,७)

४६०५

१०.७३

 

 

जम्मा

३९७७५

५१.५९