कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
संस्था दर्ता ऐन २०७५ ७५/७६ 08/06/2018 - 11:58 PDF icon ३. संस्था दर्ता ऐन,२०७५.pdf
कृषि व्यावसाय प्रवर्दन ऐन ,२०७५ ७५/७६ 08/06/2018 - 11:55 PDF icon २. कृषी ब्यबसाय प्रबर्दन ऐन, २०७५.pdf
कटहरी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 08/06/2018 - 11:51 PDF icon १. कटहरी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५.pdf
कटहरी गा.पा को शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 02/23/2018 - 13:03 PDF icon शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि कटहरी गा.पा.pdf
स्थानीय तहको (विनियोजन र पेश्की )ऐन ,कटहरी गा.पा. २०७४ ७४/७५ 02/20/2018 - 14:47 PDF icon स्थानीय तहको विनियोजन ऐनको कटहरी.pdf, PDF icon स्थानीय तहको पेश्की खर्च ऐन कटहरि.pdf
स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४ (कटहरी गा.पा) ७४/७५ 02/20/2018 - 14:40 PDF icon २. स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४ (कटहरी).pdf, PDF icon कटहरी गाउँपालिका कर दस्तुर 1.pdf

Pages

सामाजिक सुरक्षा