कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँसभा संचालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 07/16/2019 - 15:31 PDF icon १० गाउ_सभा स_चालन कार्यविधि २०७५.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिका संचालन ऐन २०७५ ७५/७६ 07/16/2019 - 15:30 PDF icon ९ अनाथ तथा जोखिमयूत्त बालबालिका स_रक्षण एेन.pdf
बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्दन कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 02/17/2019 - 12:07 PDF icon १४ बाल बालिका स‌रक्षण निर्देशिका1.pdf
मेलमिलाप कार्यसंचालन कार्यविधि ,२०७५ ७५/७६ 02/17/2019 - 12:05 PDF icon १२ मेलमिलाप सम्वन्धि निर्देशिका.pdf
गरिब निवारणका लागि लघु उधम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/17/2019 - 12:00 PDF icon ११. गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि 2075.pdf
एफ एम संचालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/17/2019 - 11:57 PDF icon १० एफ‍ एम सन्चालन निर्देशिका.pdf
गाउँपालिका कार्य बिभाजन नियमावली २०७५ ७५/७६ 02/17/2019 - 11:54 PDF icon ९ गाउ‍पालिका कार्य विभाजन नियमावली.pdf
स्थानीय उर्जा विकास निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 02/17/2019 - 11:52 PDF icon ८ स्थानीय उर्जा बिकास निर्देशिका.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 02/17/2019 - 11:50 PDF icon ७ वजार अनुगमन निर्देशिका.pdf
कटहरी गाउँपालिका आ.व २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम (रातो किताब ) ७५/७६ 08/27/2018 - 10:48 PDF icon katahari book.pdf

Pages

सामाजिक सुरक्षा