कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

सूचना तथा समाचार

कटहरी गा.पा अन्तर्गतपर्ने लक्ष्मी आ.बि (कटहरी -६ )मा अंग्रेजी माध्यम बाट पठन पाठन सुरु गरिसकेको घोषणा |

कार्यक्रम अध्यक्षता : कटहरी गाउँपालिका अध्यक्ष (राम कुमार कामत) ; 

कटहरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष (मन्जित कुमारी सरदार ) 

श्रोत व्यक्ति (कटहरी गा. पा. श्रोत केन्द्र,मोरंग; टंक न्यौपाने   )

                                                      

 

कर्मचारी आवश्यकता (अ .न.मि.)

सूचना प्रकाशित मिति :२०७४/११/२९ 

कटहरी गा.पा. अन्तर्गत कटहरी स्वास्थ्य चौकीमा प्रसुती गृहको लागि सेवा करार मा कर्मचारी अवासयकता |

मत्स्य पालक कृषक हरुलाई अनुदान दिने सम्बन्दमा

मत्स्य पालक कृषक हरुलाई अनुदान दिने सम्बन्दमा 

दस्तावेज: 

स्वेच्छिक अवकाशको फाराम

स्वेच्छिक अवकाशको फाराम 

दस्तावेज: 

Pages

विस्तृत विवरण

कटहरी गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण

क्र.सं.

नयाँ वडा

समावेश गाविस / नगरपालिका

जनसंख्या

क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)

कटहरी(२,३)

५२००

५.७५

कटहरी(१,५)

६८६७

५.७१

कटहरी(४,६)

५००६

३.७९

कटहरी(७-९)

७३२२

७.३१

भौडाहा(१-४,९)

३८१५

६.४१

भौडाहा (५-८) र थलाहा(५¸६¸८¸९)

६९६०

११.८९

थलाहा(१-४,७)

४६०५

१०.७३

 

 

जम्मा

३९७७५

५१.५९